Privātuma politika – Dienliliju dārzs

Privātuma politika

 1. Interneta vietni http://daylily.lv/ pārvalda SIA “Dienliliju dārzs” (reģ.nr. 41203047753), adrese Talsu nov., Laucienes pag., Lauciene, “Mierkalni”, LV-3285 (turpmāk tekstā – Dienliliju dārzs).
 2. Pirms sākt lietot interneta vietni http://daylily.lv/ , (turpmāk tekstā – Vietne) lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīs Vietnes noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi), kas nosaka lietošanas kārtību attiecībā uz Vietnēm esošajām precēm, to pasūtīšanu, pakalpojuma sniegšanu, konfidencialitātes politiku un atgriešanas politiku un Vietnes lietotāju pienākumus un tiesības.
 3. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzam nelietot Vietni.
 4. Vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana Vietnes lietošanas laikā.
 5. Dienliliju dārzs ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Vietnes saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Vietnē un lietotājam ir pienākums regulāri iepazīties ar noteikumiem un ievērot tos.
 6. Lai kļūtu par Vietnes reģistrēto lietotāju, ir jāievēro Vietnē norādītā lietotāja reģistrēšanās kārtība.
 7. Vietnes reģistrētais lietotājs nedrīkst izpaust trešajām personām savus piekļuves datus. Ja tiks veiktas darbības Vietnē ar reģistrēta lietotāja profilu, tad tiks uzskatīts, ka darbības ir veicis pats reģistrētais lietotājs un tās ir viņam saistošas.
 8. Vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju par Dienliliju dārzs aktualitātēm savā norādītajā e-pastā.
 9. Dienliliju dārzs neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies Vietnes lietošanas laikā.
 10. Gadījumos, kad ir neskaidrības ar Vietnē ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, preču pasūtīšanu vai cita veida jautājumi, lūgums sazināties ar norādīto Vietnes kontaktpersonu.
 11. Dienliliju dārzs ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja veicot pasūtījumu un izmantojot Vietni netiek ievēroti tās lietošanas noteikumi.
 12. Vietnē esošā informācija un attēloto preču saturs ir SIA “Dienliliju dārzs” īpašums un Vietnes lietošana nepiešķir nekāda veida īpašumtiesības uz informācijas saturu vai esošo preču attēliem, ja vien nav saņemta rakstiska SIA “Dienliliju dārzs” valdes locekļa atļauja.
 13. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai sniegtajiem pakalpojumiem, vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 14. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Vietni pieder SIA “Dienliliju dārzs”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā persona var tikt saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA “Dienliliju dārzs” un trešajām personām.

Interneta vietnē http://daylily.lv/ ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte:

 1. Izmantojot interneta vietni http://daylily.lv/ , Jūs piekrītat datu izmantošanas un privātuma politikai. Ja nepiekrītat privātuma politikas noteikumiem, lūdzam Jūs pārtraukt lietot Vietni.
 2. Datu apstrāde tiek veikta ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu šādu datu brīvu apriti Privātuma datu izpaušana trešajām personām (tai skaitā valsts un pašvaldības amatpersonām), pieļaujama tikai LR normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 3. Ar personas datiem jāsaprot informācija, kas saistīta ar Jums vai tāda informācija, kas atļauj tieši vai netieši Jūs identificēt.
 4. Vietne apkopo un saglabā šādus datus: preču pasūtītāja vārds un uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, preču piegādes adrese. Minētie personas dati tiek izmantoti Vietnē minēto pakalpojumu sniegšanai, kā arī, lai sazinātos ar klientu pasūtījuma precizēšanas vai citos ar pasūtījumu saistītos jautājumos.

Interneta vietnē http://daylily.lv/ piedāvāto pakalpojumu izmantošana:

 1. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat interneta vietnes http://daylily.lv/ Privātuma politikai.
 2. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Preču piegādes nosacījumiem. (Preču piegādes pakalpojuma sniedzēja nosacījumus iespējams aplūkot šeit.
PAVASARA STĀDU REZERVĀCIJA- 50% ATLAIDE POPULĀRĀKAJĀM ŠĶIRNĒM
This is default text for notification bar