Privātuma politika – Dienliliju dārzs

Privatumo politika

 1. Interneto svetainė http://daylily.lv/ valdo SIA „Dienliliju dārzs“ (reg. nr. 41203047753), adresas Talsų pr., Laucienės parapija, Lauciene, „Mierkalni“, LV-3285 (toliau – Dienlijų dārzs).
 2. Prieš pradėdami naudotis svetaine http://daylily.lv/ , (toliau – Svetainė) prašome atidžiai perskaityti šios Svetainės sąlygas (toliau – Sąlygos), kurios nustato Svetainėse esančių produktų naudojimo, jų užsakymo, paslaugų teikimo, konfidencialumo politiką ir grąžinimo politiką, ir Svetainės naudotojų pareigas ir teises.
 3. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nesinaudokite svetaine.
 4. Svetainėje įvestos informacijos (įskaitant asmens duomenis) tvarkymo tikslas – teikti joje nurodytas paslaugas ir suteikti pagalbą naudojantis svetaine.
 5. „Dienliliju Gardens“ turi teisę bet kada vienašališkai keisti Svetainės turinį ir naudojimo sąlygas. Tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje ir vartotojas privalo reguliariai susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis.
 6. Norėdami tapti registruotu Svetainės vartotoju, turite laikytis Svetainėje nurodytos vartotojo registracijos tvarkos.
 7. Registruotas svetainės vartotojas negali atskleisti savo prieigos duomenų tretiesiems asmenims. Jei veiksmai Svetainėje atliekami su registruoto vartotojo profiliu, tuomet bus laikoma, kad veiksmus atliko pats užsiregistravęs vartotojas ir jie yra jam privalomi.
 8. Svetainės vartotojas sutinka gauti informaciją apie Dienliliju daržo naujienas jo nurodytu el.
 9. „Dienliliju Gardens“ neatsako už jokias išlaidas ir nuostolius, patirtus naudojantis Svetaine.
 10. Iškilus neaiškumams pildant Svetainėje patalpintas dokumentų formas, užsakant prekes ar kilus kitokio pobūdžio klausimų, prašome kreiptis į Svetainėje nurodytu kontaktiniu asmeniu.
 11. „Dienliliju Gardens“ turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, jeigu pateikiant užsakymą ir naudojantis Svetaine nesilaikoma naudojimosi sąlygų.
 12. Svetainėje esanti informacija ir rodomų prekių turinys yra SIA „Dienliliju dārzs“ nuosavybė ir naudojimasis svetaine nesuteikia jokių nuosavybės teisių į informacijos turinį ar esamų prekių vaizdus, nebent gautas raštiškas SIA „Dienliliju dārzs“ valdybos nario leidimas.
 13. Bet kokie ginčai, kylantys dėl šių sąlygų ar teikiamų paslaugų ar su jomis susiję, bus sprendžiami Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 14. Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Svetaine, priklauso Dienliliju dārzs SIA. Pažeidus šias teises asmuo gali būti patrauktas atsakomybėn pagal Latvijos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, taip pat visiškai atsakingas už visą žalą, kuri buvo ar gali būti padaryta SIA "Dienliliju dārzs" ir trečiosioms šalims. vakarėliams.

Duomenų, įvestų svetainėje http://daylily.lv/, naudojimas ir konfidencialumas:

 1. Naudojant svetainę http://daylily.lv/ , sutinkate su duomenų naudojimo ir privatumo politika. Jei nesutinkate su privatumo politikos sąlygomis, nustokite naudotis svetaine.
 2. Duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis Latvijos Respublikos duomenų apsaugos įstatymu bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl laisvo tokių duomenų judėjimo Privatumo duomenų atskleidimas trečiosioms šalims (įskaitant valstybės ir vietos valdžios pareigūnus) leidžiama tik Latvijos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais.
 3. Asmens duomenys turėtų būti suprantami kaip su jumis susijusi informacija arba tokia informacija, kuri leidžia tiesiogiai ar netiesiogiai jus identifikuoti.
 4. Svetainėje renkami ir saugomi šie duomenys: kliento vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo adresas. Minėti asmens duomenys naudojami Svetainėje minimų paslaugų teikimui, taip pat bendravimui su klientu siekiant išsiaiškinti ar kitus su užsakymu susijusius klausimus.

Interneto svetainė http://daylily.lv/ naudojimasis siūlomomis paslaugomis:

 1. Užsakydami prekę patvirtinkite, kad esate susipažinę su svetaine ir sutinkate su ja http://daylily.lv/ Privatumo politika.
 2. Užsakydami prekę patvirtinkite, kad esate susipažinę ir sutinkate su Prekės pristatymo sąlygomis. (Prekių pristatymo paslaugų teikėjo sąlygas galite peržiūrėti čia.
VASAROS AUGALŲ IŠPARDAVIMAS - NUOLAIDOS IKI 60%
Tai numatytasis pranešimų juostos tekstas