Privaatsuspoliitika

 1. Interneti-sait http://daylily.lv/ haldab SIA "Dienliliju dārzs" (reg nr 41203047753), aadress Talsu provints, Laucienes vald, Lauciene, "Mierkalni", LV-3285 (edaspidi - Dienliju dārzs).
 2. Enne kui hakkate veebisaiti kasutama http://daylily.lv/ , (edaspidi Veebileht) palume hoolikalt tutvuda käesoleva Veebilehe tingimustega (edaspidi Tingimused), mis määravad kindlaks toodete Veebilehtedel kasutamise korra, nende tellimise, teenuse osutamise, konfidentsiaalsuspoliitika ja tagastuspoliitika, ning Veebilehe kasutajate kohustused ja õigused.
 3. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge kasutage saiti.
 4. Veebilehele sisestatud teabe (sh isikuandmete) töötlemise eesmärk on seal nimetatud teenuste osutamine ja abi osutamine veebilehe kasutamisel.
 5. Dienliliju Gardensil on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Veebilehe sisu ja kasutustingimusi. Sellised muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist Veebilehel ning kasutaja on kohustatud reeglitega regulaarselt tutvuma ja neid järgima.
 6. Veebilehe registreeritud kasutajaks saamiseks peate järgima Veebilehel toodud kasutaja registreerimisprotseduuri.
 7. Veebilehe registreeritud kasutaja ei tohi avaldada oma juurdepääsuandmeid kolmandatele isikutele. Kui Veebilehel tehakse toiminguid registreeritud kasutaja profiiliga, siis loetakse, et toimingud tegi registreeritud kasutaja ise ja need on talle siduvad.
 8. Veebilehe kasutaja nõustub saama teavet Dienliliju daržas uudiste kohta oma määratud e-postile.
 9. Dienliliju Gardens ei vastuta Veebilehe kasutamise ajal tekkinud kulude ja kahjude eest.
 10. Juhtudel, kui Veebilehel avaldatud dokumendivormide täitmise, kauba tellimise või muude küsimustega tekib kahtlusi, võtke ühendust veebisaidil nimetatud kontaktisikuga.
 11. Dienliliju Gardensil on õigus peatada või lõpetada teenuse osutamine, kui tellimuse esitamisel ja Veebilehe kasutamisel ei järgita kasutustingimusi.
 12. Veebilehel olev info ja kuvatavate kaupade sisu on SIA "Dienliliju dārzs" omand ning veebilehe kasutamine ei anna mingisuguseid omandiõigusi info sisule või olemasoleva kauba piltidele, v.a. kirjalik luba on saadud SIA "Dienliliju dārzs" juhatuse liikmelt.
 13. Kõik nendest tingimustest või pakutavatest teenustest või nendega seotud vaidlused lahendatakse Läti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud korras.
 14. Kõik veebisaidiga seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad Dienliliju dārzs SIA-le. Nende õiguste rikkumise korral võib isik võtta vastutusele vastavalt Läti Vabariigi seadustele ja määrustele, samuti vastutab ta täielikult kõigi kahjude eest, mis on tekitatud või võivad tekkida SIA "Dienliliju dārzs" ja kolmandatele isikutele. peod.

Veebilehel http://daylily.lv/ sisestatud andmete kasutamine ja konfidentsiaalsus:

 1. Veebisaidi kasutamine http://daylily.lv/ , nõustute andmete kasutamise ja privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu privaatsuspoliitika tingimustega, lõpetage veebisaidi kasutamine.
 2. Andmetöötlus toimub vastavalt Läti Vabariigi andmekaitseseadusele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile selliste andmete vaba ringluse kohta Privaatsusandmete avaldamine kolmandatele isikutele (sh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele) on lubatud ainult Läti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel.
 3. Isikuandmete all tuleks mõista teiega seotud teavet või sellist teavet, mis võimaldab teid otseselt või kaudselt tuvastada.
 4. Veebileht kogub ja säilitab järgmisi andmeid: kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kauba kohaletoimetamise aadress. Nimetatud isikuandmeid kasutatakse Veebilehel mainitud teenuste osutamiseks, samuti kliendiga suhtlemiseks tellimuse täpsustamiseks või muudeks tellimusega seotud küsimusteks.

Veebisait http://daylily.lv/ pakutavate teenuste kasutamine:

 1. Toote tellimisel kinnitage, et olete veebisaidiga tuttav ja nõustute sellega http://daylily.lv/ Privaatsuspoliitika.
 2. Toote tellimisel kinnitage, et olete tutvunud Toote tarnetingimustega ja nõustute nendega. (Kauba kohaletoimetamise teenuse pakkuja tingimustega saab tutvuda siin.
HOOAJA LÕPU MÜÜK – 50% SOODUSLAHEND KÕIGE POPULAARSEMADELE SORTIDELE
See on teavitusriba vaiketekst